U 646

Uppland: Yttergrans by


stainbiurn * l[i]t raisa * stain * þino * eftiR * þurkaut * faþur * sin *

Stenbjörn lät resa dena sten efter Torgöt, sin fader


Stenen står på norra sidan om väg 263

Ristare: Arbjörn (A)

Foto © Christer Hamp 2005-06-23

Tillbaka till listan