U 647

Uppland: Övergrans kyrka


* kilnuk * lit * r[i]sa * stn * at * sikterf * faþur * sin * (b)[oan]ta * h[u]lmfriþaR * bali ** risti staina þis... * baþa *

Gillög lät resa stenen efter Sigdärv, sin fader, Holmfrids man. Balle ...


Stenen står söder om ingången till Övergrans kyrka. Tidigare låg den som tröskel i ingången från vapenhuset til kyrkan, och återfanns där 1964. Den är rest av en kvinna, Gillög, till minne av hennes fader.

Ristare: Balle (S)

Foto © Christer Hamp 2005-06-23

Tillbaka till listan