U 651

Uppland: Kumla, Övergrans socken


* bel[e]ik[r * au]k [* hefton * auk * s]i-ig[r] * (r)aist(u) * [s](t)a[in * þina] * at * ulf * buruþur : s[in]

Bleikr och Halvdan och Si-igr [?] reste denna sten efter Ulf, sin broder


Stenen står utanför kyrkogårdsmuren på södra sidan, tillsammans med U 648 och U 649.

Ristare: Arbjörn (A)

Foto © Christer Hamp 2003-06-19