U 654

Uppland: Varpsund, Övergrans socken


+ a--itr : auk * ka(r) auk : kiti : auk : -[l]isi : auk * tiarfr : ris[t]u : stain : þena : aftir : kunlaif : foþur sin is u[a]s nus(t)(r) * m[i](þ) ikuari : tribin kuþ : hialbi : o(t) þaira al-ikr| |raistik * runar is kuni + ual * knari stura

Andvätt och Kår och Kiti och Bläse och Djärv reste denna sten efter Gunnlev, sin fader. Han blev dräpt österut med Ingvar. Gud hjälpe deras ande. Jag, Alrik, ristade runorna. Han kunde väl styra knarren.


Runstenen står rest intill en rastplats vid väg 263.

Ristare: Alrik (S)

Foto © Christer Hamp 2011-10-01