U 668

Uppland: Kålsta, Häggeby socken


' ᛋᛏᛂᚱᚴᛅᚱ ᛫ ᛅᚢᚴ ' ᚼᛁᚬᚱᚢᛅᚱᚦᚱ ' ᛚᛂᛏᚢ ᛫ ᚱᛂᛁᛋᛅ ᛫ ᚦᛂᚾᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛂᛁᚾ ᛅᛏ ' ᚠᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ ᚴᛂᛁᚱᛅ ' ᛋᚢᛘ ' ᚢᛂᛋᛏᚱ ' ᛋᛅᛏ ᛁ ᚦᛁᚴᛅᛚᛁᚦᛁ ' ᚴᚢᚦ ᚼᛁᛅᛚᛒᛁ ᛋᛅᛚᚢ

' sterkar * auk ' hioruarþr ' letu * reisa * þensa * stein at ' faþur sin keir(a) ' sum ' uestr ' sat ' i þikaliþi * kuþ hialbi salu

Stärkar och Hjorvard lät resa denna sten efter sin fader Gere, som satt västerut i tingalidet. Gud hjälpe själen


Runstenen står i trädgården till en torpstuga i Kolsta, i sluttningen mot en åker, med ristningen vänd mot åkern. Till Geres heder nämns att han hört till den ryktbara skara krigare som utgjorde Knut den stores livvakt, tingalidet. Detta hade bidats 1018, sedan Knut erövrat England och de nordiska vikingar som deltagit i erövringen fått sin del av danagälden och återvänt hem.
Runstenen är parsten till den numera försvunna U 669, rest av Stärkar och Hjorvard efter deras bror Gisle, och signerad av Visäte och Ofeg.

Ristare: Visäte och Ofeg

Foto © Christer Hamp 2009-04-12