U 672

Uppland: Rölunda, Häggeby socken


Foto © Christer Hamp 2009-04-12