U 674

Uppland: Skadevi, Häggeby socken


+ ᚠᛁᛚᛁ × ᛋᚢᛅᚱᛏᚼᛅᚢᚠᚦᛁ × ᛏᛁᛅᚱᚠᚱ × ᚬᚠᛅᛁᚴᛦ × ᚱᛅᛁᛋᛏᚢ × ᛋᛏᛁᚾ × ᛂᚠᛏᛁᛦ × ᚬᛋᚤᚱᚵ × ᚠᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ +

+ fili × suarthaufþi × tiarfr × ofaikR × rai(s)[tu × st]in × eftiR × osyrg × faþur sin +

Fili, Svarthövde, Djärv, Ofeg reste stenen efter Osyrg, sin fader


Runsten står rest på ursprunglig plats i nordöstra kanten av en åkerholme sydväst om vägen Häggeby - Skokloster.
De namn som jag här har återgivit som Fili och Osyrg anses enligt Riksantikvarieämbetet vara otolkade, då de inte återger några kända namn.

Ristare: Fot 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2009-04-12