U 676

Uppland: Viksjö, Häggeby socken


* (b)artr * auk * bysiR * auk * kulua * þair * letu * raisa * stain * þeno * eftir * osur * buruþr * sin þaisi * (u)aRu * uikulfs * arfaR *

Bjärt och Bysur och Kylfa de lät resa denna sten efter Assur, son bror. De var Vikulvs arvingar.


Runstenen står rest på sin ursprungliga plats väster om vägen Häggeby - Skokloster, 1 km norr om Viksjö, ett par meter från vägkanten, 100 m norr om U 677. Den Vikulv som nämns i texten har troligen gett upphov till gårdsnamnet Vikulfs sætr, dagens Viksjö.

Arbjörn (A)

Foto © Christer Hamp 2009-04-12