U 691

Uppland: Söderby, Aspö socken


birn : lit : risa : s--- ...- : iftiR : sterbirn sun sin : mrþan : kristr : hilbi : anta : hans

Björn lät resa denna sten efter Styrbjörn, sin mördade son. Krist hjälpe hans ande.


Runstenen står nu rest vid gården Veckol på Oknön i Mälaren, i backen nedanför bostadshusets baksida. Den stod tidigare c:a 200 m längre söderut intill landsvägen, och flyttades till sin nuvarande plats 1927. Den ska ha en bild av en ryttare inhuggen, men det gick inte att se på den dåligt underhållna stenen i kraftigt motljus.

Ristare: Ödbjörn (A)

Foto © Christer Hamp 2013-06-23