U 692

Uppland: Väppeby, Aspö socken


hru:muntr : ak * kuþ:muntr : latu : risa : stin : þansa iftiR : slyru : faþur : sin : kuþan ÷ uþbirn : risti :

Rodmund och Gudmund lät resa denna sten efter Slora, sin gode fader. Ödbjörn ristade.


Runstenen står rest i en skogsbacke som används som betesmark, omgiven av brännässlor. Stenen är den enda som signerats av Ödbjörn.

Ristare: Ödbjörn (S); Tidkume (A)

Foto © Christer Hamp 2013-06-23