U 693

Uppland: Navsta, Torsvi socken


-

-


Den rent ornamentala stenen står bland några träd några meter öster om vägen omkring 800 m norr om Torsvi gård.

Ristare: Balle (A)

Foto © Christer Hamp 2008-06-19