U 695

Uppland: Veckholms kyrka


...f[r * auk * siri(þ) * þaiR * litu * risa * stain * at] * yla[if *] sun * s[i]...

... och Sigrid, de lät resa stenen efter Oleif, sin son.


Det som finns kvar av runstenen av röd sandsten står i vapenhuset till höger om dörren

Ristare: Balle (A)

Foto © Christer Hamp 2005-06-23

Tillbaka till listan