U 696

Uppland: Veckholms kyrka


...-- * (r)(a)--a * st-... -t * a-ui * (l)ausa * s-- * --...-- * ilbi * sial hans

... resa stenen efter Alver, sin frigivne ... hjälpe hans själ


Runstenen står rest på gräsmattan framför klockstapeln vid Veckholms kyrka.

Ristare: Balle (A)

Foto © Christer Hamp 2005-06-23

Tillbaka till listan