U 704

Uppland: Öster-Dalby, Veckholms socken


-

-


Det ristade stenblocket ligger 200 meter norr om Västra Dalby och 70 meter väster om landsvägen mellan Västra Dalby och Hacksta kyrka i Kråkbacken i Veckholms socken. Ristningen är rent ornamental, ett fyrfotadjur som blir bitet av en orm. Troligen parsten till U 705.

Ristare: Balle (A)

Foto © Christer Hamp 2006-07-30

Tillbaka till listan