U 705

Uppland: Öster-Dalby, Veckholms socken


[* ulaifr * tuk hiulmfastr * au... ...u- auk] * (e)(n)[ibrantr] * þair * litu * [raisa * s](t)ain * [þ... ...ui-... bali * ri...]

Olaf och Holmfast och ... och Ennibrant, de lät resa stenen ... Balle ristade


Det som är kvar av runstenen ligger på Mobackas gårdsplan i Veckholms socken. Troligen parsten till U 704. Den bevarade delen har tillhuggits till kvarnsten.

Ristare: Balle (S)

Foto © Christer Hamp 2006-07-30

Tillbaka till listan