U 707

Uppland: Kungs-Husby kyrka


... * ysurkR --... * stan * þina * at * ka-...(n) * faþur * sen * koþan * (h)... * hier * man * stanta * stan * --------i ** bali * risti * r(u)--r * þis-- *

Osyrgr ... denna sten efter ... sin gode fader ... Här ska stenen stå ... Balle ristade dessa runor


Runstenen är inmurad i vapenhusets södra vägg, öster om ingången, synlig utifrån. Den murades in i väggen när vapenhuset uppfördes på 1400-talet och var synlig fram till 1770 då kyrkan vitmenades. Den ansågs länge vara försvunnen, men återfanns 1965. Runt hörnet till höger sitter U 708.

Ristare: Balle (S)

Foto © Christer Hamp 2005-06-23

Tillbaka till listan