U 709

Uppland: Kungs-Husby kyrka


-

-


Den ristade stenen står i vapenhuset till höger om ingången

Ristare: Balle (A)

Foto © Christer Hamp 2005-06-23

Tillbaka till listan