U 719

Uppland: Folsberga, Vallby socken


+ akyti lit + rita + st-n + þino + yfti + tumo ... ...istr + lati kumo + ot + tumo + i lus yk baratisi + yk i þon em + besta + kristnum +

Agute lät resa denna sten efter Tumme ... Krist låte Tummes själ komma i ljus och paradis och i den bästa värld för kristna


Runstenen står idag rest vid kröken av vägen genom Folsberga by i Vallby.

Ristare: Livsten (A); (Ödbjörn (A))

Foto © Christer Hamp 2006-07-30

Tillbaka till listan