U 720

Uppland: Hånningby, Vallby socken


myntil : auk : farbiurn : auk : arnkeR : auk : kigumantr : litu : resa sten : þensa : u : y(b)-iR : iab : faþur : -in

Myndill och Farbjörn och Arnger och Kiguman lät resa denna sten över Iab, deras fader.


Runstenen står 150 meter öster om Hånningby mangårdsbyggnad i Vallby socken, tätt intill ett torp. Bredvid stenen står en bautasten med ornament. Översättningen på skylten vid runstenen är ganska försiktig. Den säger att den fjärde sonens och faderns namn inte har kunnat tolkas. Övriga namn är sällsynta på runstenar.

Ristare: Torbjörn 2 (A) [Stille 1999b]

Foto © Christer Hamp 2006-07-30

Tillbaka till listan