U 721

Uppland: Löts kyrka


* ikikirþ * l... ... * boanta * hulmfiþaR * boþur * terfs * bali * risti :

Ingegerd lät ... Holmfrids make, Djärvs broder. Balle ristade.


Runstenen står fastmurad i en nisch till höger om altaret i Löts kyrka, mitt emot U 722. De båda stenarna påträffades vid kyrkans restaurering 1908 under tegelgolvet framför predikstolen.

Ristare: Balle (S)

Foto © Christer Hamp 2008-06-19