U 722

Uppland: Löts kyrka


* tafaistr * lit * raisa : stain * at * a... ...roþur * sin * kuþ * hielbi ' sial * hans :

Tafast lät resa stenen efter ... sin broder, Gud hjälpe hans själ


Runstenen står fastmurad i en nisch till vänster om altaret i Löts kyrka, mitt emot U 721. De båda stenarna påträffades vid kyrkans restaurering 1908 under tegelgolvet framför predikstolen.

Ristare: Balle (A)

Foto © Christer Hamp 2008-06-19