U 723

Uppland: Hummelsta, Vallby, Löts socken


* aykaiR * auk * fr---...R * [þaR * lit]u ** raisa [sta]... ...- * kuta * faþur * sen * koþan *

Öger och Fröger de lät resa stenen efter Guta, sin gode fader


Vid vägskälet 500 meter norr om Löts kyrka, står runstenen intill U 724. Den har utgjort ett monument tillsammans med U 724 och 725 (numera försvunnen).

Ristare: Balle (A)

Foto © Christer Hamp 2006-06-22

Tillbaka till listan