U 724

Uppland: Hummelsta, Vallby, Löts socken


* aykaiR * auk * fraikaiR * þir * letu * raisa * stan ** at * kuta * faþur * sen * ku... ...--bi * sal * hans *

Öger och Fröger de lät resa stenen efter Guta, sin fader. Gud hjälpe hans själ


Vid vägskälet 500 meter norr om Löts kyrka, står runstenen intill U 723. Den har utgjort ett monument tillsammans med U 723 och 725 (numera försvunnen).

Ristare: Balle (A)

Foto © Christer Hamp 2006-06-22

Tillbaka till listan