U 734

Uppland: Linsunda, Villberga socken


uifastr : resti : sten : yftir : selfan : sik : kuikan : li(s)u[al] : [r]isti :

Vefast reste stenen efter sig medan han levde. Lidsvald ristade


Runstenen står rest mellan Linsunda gård och vägen

Ristare: Lidsvald (S)

Foto © Christer Hamp 2006-06-22

Tillbaka till listan