U 738

Uppland: Villberga by, Villberga socken


...[-n * sin +] sun + hulmfas--... ... kuþ + hialbi + ant hans +

... Holmfasts son ... gud hjälpe hans ande


Runstensfragmentet står rest i en beteshage på östra sidan om vägen genom Villberga, någon kilometer öster om Grillby.

Ristare: Erik (A)

Foto © Christer Hamp 2015-08-29