U 740

Uppland: Hemsta, Boglösa socken


* a(r)uatr ' let ' raisa ' stain * at ' arbion * [b]roþur '* sin * koþan * ba[li ' (r)]...-... runiR * þisam *

Arnvat lät resa stenen efter Arnbjörn, sin gode broder. Balle ristade dessa runor.


Runstenen står rest på östra sidan om landsvägen, i en liten dunge några meter ut på åkermarken. I dungen står stenen i kanten av en liten öppen plats, som känns som ett rum mellan träden. Redan på 1600-talet var den spräckt i två delar, den ena delen försvann senare, och först 1945 sattes stenen ihop igen och restes på sin ursprungliga plats.

Ristare: Balle (S)

Foto © Christer Hamp 2015-08-29