U 742

Uppland: Myrby, Boglösa socken


+ ari + lit × Rftia × usyrk * faþur + sin + ---kumi ' risti * runi

Are lät [ resa stenen ] efter Osyrg, sin fader. Tidkume ristade runorna


Runstenen står rest vid en åker norr om Uppmyrby i Boglösa socken

Ristare: Tidkume (S); Livsten (A) [Stille 1999b]

Foto © Christer Hamp 2015-08-29

Tillbaka till listan