U 747

Uppland: Kullinge, Husby-Sjutolfts socken


* --k-(r)-(u) *

-


Runstenen står på en bergknalle på södra sidan om Enköpingsvägen (gamla E 18) vid gården Trekanten.

Ristare: Balle (A)

Foto © Christer Hamp 2010-05-13