U 758

Uppland: Enköpings kyrka


ikib(i)rn : ak : þiR : bryþr : litu : risa : stin : þina : a(t) : ikhul : faþur : sin : (k)uþ : hilbi : anta : hns bt(r) : þin : (h)-(n) : (h)--... ...- : -(a)(r)- : --...---- : (r)isti : runaR * þasi

Ingebjörn och hans bröder lät resa denna sten efter Igul, sin fader. Gud hjälpe hans ande bättre än [ han förtjänat. Tidkume ] ristade dessa runor.


Runstenen står på Afzeliusplan i Enköping, där den placerades 1947. Den är först känd som tröskelsten i S:t Ilians kyrka på 1600-talet.

Ristare: Tidkume (S)

Foto © Christer Hamp 2015-08-29

Tillbaka till listan