U 763 - 764

Uppland: Klista, Vårfrukyrka socken


Foto © Christer Hamp 2015-08-29

Tillbaka till listan