U 765

Uppland: Klista, Vårfrukyrka socken


-...k...-...-n : h...sl-...- : a-s : -...

-


Den mycket skadade runstenen står rest i skogskanten vid en åker ett par kilometer söder om Enköping. Den hittades i en åker omkring 1880 och sprängdes sönder innan runorna upptäcktes. 1947 sammanfogades de fragment som kunde återfinnas och restes på sin nuvarande plats.

Ristare: Tidkume (A)

Foto © Christer Hamp 2015-08-29