U 772

Uppland: Ytter-Gånsta, Vårfrukyrka socken


Foto © Christer Hamp 2015-08-29