U 779

Uppland: Svinnegarns kyrka


iaruntr × raisti × staina + (þ)... ...r + iarl + sun × sin × kuþ hialbi + ant hans

Järund reste dessa stenar efter Jarl, sin son. Gud hjälpe hans ande.


Runstenen står rest till vänster om kyrkans västra port. Den har troligen ursprungligen stått vid Brunna i Vårfrukyrka socken, där en sten med likalydande inskrift fortrfarande står (U 762).

Ristare: Erik (A)

Foto © Christer Hamp 2013-06-23