U 785

Uppland: Tillinge kyrka


uifas-- ... : risa : s(t)in : þ(t)ino : ub : at : k-þmunt : bruþur : sin : han : uarþ : tuþr : a : srklant- kuþ halbi : ant : ans

Vifast lät resa denna sten efter Gudmund, sin broder. Han dog i Särkland. Gud hjälpe hans ande.


Runstenen står rest vid kyrkans ingång. Den låg tidigare osm hörnsten under kyrkans nordvästra hörn, varifrån den togs fram och restes på sin nuvarande plats 1946. Särkland var namnet på området kring Kaspiska havet, och de andra runstenar som nämner Särkland är resta efter Ingvar den vittfarnes ödesdigra expedition dit på 1030-talet.

Ristare: Torbjörn 2 (A); Gunnar (A)

Foto © Christer Hamp 2016-06-26