U 791

Uppland: Tibble, Tillinge socken


frysten + lit + a^rka + sten + Rfti + estulfr + sun sin + yk + bru kera

Frösten lät hugga stenen efter Estulv, sin son, och göra bron


Ristningen är gjord på ett stort stenblock på norra sidan om väg 504, 8 km väster om Enköping.

Ristare: Livsten (A)

Foto © Christer Hamp 2016-08-13