U 793

Uppland: Ulunda, Tillinge socken


halha × raisti × stin × þina × aftir × (h)rulf × buonta × sin × kuþ hialbi + at hans

Helga reste denna sten efter Rolf, sin man. Gud hjälpe hans ande.


Runstenen står vid kanten av en åker ett par kilometer väster om Enköping och 450 m söder om E 18. Ett hundratal meter åt väster står U 792, och därifrån får man vada äver Enköpingsån, som här är en liten bäck, för att komma till stenen.

Ristare: Erik (A)

Foto © Christer Hamp 2016-08-13