U 794

Uppland: Vindsberga, Tillinge socken


+ ik-...þu-... ...(r) + faþur + sen +

... sin fader


Det stora stenblocket står i skogskanten 170 m väster om väg 504, nära en villatomt och nästan under en kraftledning.

Ristare: Livsten (A)

Foto © Christer Hamp 2016-08-13