U 795

Uppland: Breds kyrka


+ þikbyrn + lit akua + st(e)n + yfti + suni + sino +

Tingbjörn lät hugga stenen efter sina söner


Stenen står på kyrkogården söder om kyrkan

Ristare: Livsten (A)

Foto © Christer Hamp 2003-06-22

Tillbaka till listan