U 796

Uppland: Sparrsätra kyrka


+ se-rimr + lit + aku... ...-t + sun sin + afast + lifsten + iuk runi + þsa + at + kuþon trek +

Sägrim lät hugga [ dessa runor efter ] sin son Åfast. Livsten högg dessa runor efter den gode mannen.


Runstenen står nu i Skolparken i Enköping, förutom en mindre del med inskriftens början som är inmurad i kyrkans södra vägg, synlig från insidan.

Ristare: Livsten (S)

Foto © Christer Hamp 2015-08-29

Tillbaka till listan