U 811

Uppland: Hjälsta kyrka


fas(t)...(R) + þuliak × oaRtþiol × atiurai × fasatiR + þaloi + oaRfsai

-


Runstenen står rest väster om kykrogården. Ingen tolkning av texten finns i Rundata

Ristare: Torgöt Fotsarve (A) [Stille 1999b s. 192]

Foto © Christer Hamp 2006-06-22

Tillbaka till listan