U 819

Uppland: Mysinge, Kulla socken


* sin * lit * raisa * staia * þena * at * faþ(u)(r) --...[t]a * -þah ** sirþaR * boanta * kuþ * hielbi * sal [* hans * bali * r]isti *

Sven / Sten lät resa denna sten efter sin fader ... Sigrids man. Gud hjälpe hans själ. Balle ristade


Runstenen står rest vid allén som leder till Fribergs gård, numera golfbana.

Ristare: Balle (S)

Foto © Christer Hamp 2006-06-22

Tillbaka till listan