U 824

Uppland: Holms kyrka


iukiR auk * ifriþr * litu= =rita stian þina| |abtiR bruþur * rhuþilfaR * i u-(r)bhrki osmuntr| |ritsi runaR

Joger och Åfrid lät resa denna sten efter brodern till Rodälv i Örberg [?]. Åsmund ristade runorna


Runstenen står rest väster om kyrkogården

Ristare: Åsmund (S), troligen har inte Åsmund själv huggit inskriften.

Foto © Christer Hamp 2006-06-22

Tillbaka till listan