U 840

Uppland: Dalby kyrka


hulfriþ * auk * fulkui * litu * risa * s[t]ain * þina * eftR * þorstain * faþur sin

Holmfrid och Folkve lät resa denna sten efter Torsten, sin fader


Stenen är inmurad i sakristians vägg, synlig från utsidan. Bredvid den står ett fragment som kanske är en del av en runsten, se miljöbilden!

Ristare: Öpir (A) [ej Öpir, Åhlén 1997]

Foto © Christer Hamp 2004-06-27

Tillbaka till listan