U 871

Uppland: Ölsta, Gryta socken


binrn · auþulfr · kunar · hulmtis · litu rita stin þina · iftiR · ulf · kinlauhaR buanta · in asmuntr hiu

Björn, Ödulv, Gunnar, Holmdis lät resa denna sten efter Ulv, Ginnlögs man. Och Åsmund högg.


Stenen står nu på Skansen i Stockholm, på norra sidan om vägen, strax öster om Älvrosgården. Mitt emot den står U 72.

Ristare: Åsmund (S)

Foto © Christer Hamp 2012-05-12