U 880

Uppland: Skogstibble kyrka


...bl... ... ...a * sin *

...sl... ... ifti- ...-----... ...aþ * ybir rista * runa

... sin man [?] ... efter ... bad Öpir rista runorna.


Det som finns kvar av stenen står rest på kyrkogården vid vapenhusets sydvästra hörn. Stenen påträffades 1938 under kyrkans golv med delar av den ursprungliga uppmålningen av ristningen bevarad.

Ristare: Öpir (S)

Foto © Christer Hamp 2004-06-27

Tillbaka till listan