U 891

Uppland: Uppsala-Näs kyrka


þi... ...-tu * raisa * merki * þe... ... * faþur sin *

... lät resa detta minnesmärke [efter] ... sin fader


Stenen är inmurad i kyrkans västra gavel, synlig från utsidan.

Ristare: Arbjörn (A)

Foto © Christer Hamp 2017-08-10

Tillbaka till listan