U 893

Uppland: Högby, Uppsala-Näs socken


' uitr ' uk × anuntr · uk ' ikikiarþ ' litu raisa ' stin ' at ' uik-iarn ' faþur ' sin ' ubiR ' risti

Önd och Anund och Ingegärd lät resa stenen efter Vigbjörn, sin fader. Öpir ristade


Runstenen står rest intill en traktorväg mellan åkrarna 350 m öster om Högby gård, 8 km sydväst om Uppsala. Tidigare fanns stora stensättningar omkring runstenen.

Ristare: Öpir (S)

Foto © Christer Hamp 2017-08-10