U 896

Uppland: Håga, Bondkyrka socken


... [l]itu raisa stain + fir ' ont * iy--m + sun + sain + tauþr + fita+faþum ' i tai'ma... riþ runaR ubiR

... lät resa stenen för ... ande, sin son, död i vita våder i Danmark. Öpir gav råd om runorna


Runstenen står nu i Universitetsparken i Uppsala. Den hämtades dit från Håga på 1720-talet. Den var en av de tre runstenar i Universitetsparken som lånades ut till världsutställningen i Paris 1867.
Alla inskriftens personnamn har gått förlorade på grund av skador. Uttrycket "död i vita våder" anses syfta på de vita dopkläder en nydöpt bar en tid efter dopet, och kan betyda att den omskrivne dött kort tid efter dopet. Runföljden itai'ma är svårtolkad, och det är osäkert om den avser landet eller socknen Danmark nära Uppsala eller en annan plats.

Ristare: Öpir (S), verkar enligt Rundata inte vara huggen av Öpir.

Foto © Christer Hamp 2002-10-19

Tillbaka till listan