U 899

Uppland: Vårdsätra, Bondkyrka socken


þorkisl × auk × kisl × litu × raisa × stain × iftiR × suain fa-... × sin

Torgisl och Gisl lät resa stenen efter Sven, sin fader


Runstenen står rest på västra sidan av Lövängsvägen till Vårdsätra sätesgård, någon km sydväst om Gottsunda.

Ristare: Fot 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2017-08-10