U 929

Uppland: Domkyrkan, Uppsala


...ihraR [* lit *] rita * sten eftiR uiha * faþu si*n ikulf*r riisti * runR

... ?? [lät] resa stenen efter Vige, sin fader. Ingulv ristade runorna


Stenen står på planen norr om domkyrkan

Ristare: Ingulv (S)

Foto © Christer Hamp 2002-10-19

Tillbaka till listan